Zaznacz stronę

Zespół filozoficzny – prezentuje ludzkie oblicze technologii argumentacyjnej poprzez prowadzenie doradztwa i szkoleń z wykorzystaniem Swarmcheck oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu inteligencji zbiorowej i argumentacji. Prowadzi moderację publicznych dyskusji na platformie oraz rozwija mechanikę zbiorowej argumentacji.

Zespół developerski – rozwija technologie informatyczne urzeczywistniając mechanikę argumentacji i wszelkie funkcjonalności wspomagające proces podejmowania dobrych decyzji. Nie straszny im back-end, front-end ani machine learning.

Zespół design – odpowiada za projektowanie estetycznej strony aplikacji i produkowanych przy jej pomocy materiałów. Dba też o to, aby rozwiązania były przyjemne w korzystaniu i użyteczne dla odbiorców

Zespół sales and operations – dba o fundamentalne zasoby i sprawne działanie organizacji, utrzymywanie dobrych relacji z klientami, a także wewnętrzne procesy grupowego podejmowania decyzji i planowania.