Zaznacz stronę

Czym jest Swarmcheck?

To platforma do wymiany argumentów, gdzie możesz rozrysować sobie samodzielnie lub przedyskutować z innymi ważny dla siebie temat. Praca nad wspólnym grafem argumentacji pozwala precyzyjnie odnosić się do każdej wypowiedzi. Wedle badań samo korzystanie z tego narzędzia zwiększa zdolność do myślenia krytycznego. Unikalna metodyka zapisu tworzonej wiedzy pozwala na ponowne używanie całych ciągów rozumowań wraz z ich ocenami, oszczędzając Twój czas, który byłby marnowany na powtarzanie tych samych fragmentów dyskusji. W odróżnieniu od innych metod jak moderowana dyskusja, „żółte karteczki”, albo tworzenie przepastnych dokumentów kluczowe konkluzje i ich uzasadnienia nie przepadną po kilku tygodniach. Każdy dobry pomysł lub przekonujący argument będzie już na stałe częścią Twojej bazy wiedzy. Dlatego prowadząc dyskusje przez Swarmcheck budujesz sobie inteligentną infrastrukturę wiedzy, która procentuje sprawdzonymi decyzjami i oszczędnością kosztów.

Wykorzystując naszą technologię możemy prowadzić najwyższej jakości warsztaty doradcze i badania społeczne wyłaniające przemyślane rozwiązania, strategie i polityki publiczne. 

  

Aktualnie realizowane projekty:

Rybnik 360

Myśl jak Naukowiec (widżet)

– Badanie argumentacji Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030