Zaznacz stronę

RODO

Obowiązek informacyjny dla kontrahenta, w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego pracowników, współpracowników, reprezentantów i innych osób kontaktowych.

Na podstawie art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (dalej “RODO”) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób następujący:

 

1. Jako Spółka Swarmcheck sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Eliasza Goldhammera 10/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691980 posiadająca nr REGON: 368079835, NIP: 8733263426 jesteśmy Administratorem danych osobowych (dalej “Spółka”, “Administrator”); Można się z nami skontaktować na adres e-mail rodo@swarmcheck.ai.

 

2. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana pracodawcy, współpracownika lub innej organizacji, z którą jest Pani/Pan powiązana, a my rozpoczęliśmy współpracę na podstawie zawartej umowy (lub grantu), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Również naszym usprawiedliwionym celem przetwarzania, jako Administratora, będzie kontakt z Panią/Panem celem realizacji współpracy, odpowiedzi na zadane pytania czy ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikających z umowy, na co zezwala art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – a dane będziemy przechowywać przez czas przedawnienia roszczeń, według terminów wynikających z Kodeksu cywilnego (oraz w związku z ewentualnym postępowanie sądowym). Ponadto, jeżeli to ma zastosowanie i dochodzi do rozliczeń finansowych z Panią/Panem, dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie przepisów prawa podatkowego i księgowego, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, a dane w tym zakresie będziemy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

3. Będziemy przetwarzać dane umożliwiające nam kontakt, ewentualne rozliczenia finansowe lub wynikające z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą lub współpracownikiem, albo bezpośrednio od nich uzyskane w związku z nawiązaną współpracą.

4. Podając Spółce dodatkowe dane osobowe, które nie są niezbędne dla realizacji umowy, będziemy je przetwarzać na podstawie dobrowolnej Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na udostępnieniu nam tych danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie pisząc do Administratora, a jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz współpracowników oraz mogą być przetwarzane przez:
I) Fundację Optimum Pareto, Celna 6/9, Kraków 30-507, KRS: 0000510105, NIP: 6783150858, REGON: 123119600 – jako grantodawcę/grantobiorcę/w związku z zawarciem umowy trójstronnej o realizację projektu badawczego NCBIR;
II) Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond WA 98052-7329 USA, która posiada oddział w Polsce Microsoft sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195A, Warszawa 02-222 w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi Microsoft (Azure), dane mogą być przekazywane poza EOG, przy czym dla Stanów Zjednoczonych została wydana decyzja stwierdzajaca odpowiedni poziom ochrony na podstawie EU US Privacy Shield (tarcza prywatności), do której firma Microsoft dołączyła, a ponadto używają standardowych klauzul umownych, na co zezwalają przepisy Rozdziału 5 RODO. Polityka ochrony prywaności znajduj się pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
III) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – która również jest w programie tarczy prywatności, a wykorzystujemy współpracę z Google w ramach m. in. obsługi mejlowej; https://policies.google.com/privacy?hl=pl – polityka prywatności; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – narządzie Google do zarządzania cookies
a jeżeli kontakt następuje z Administratorem przez media społecznościowe;
IV) Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax: +0016505435325, datarequests@fb.com; informacje o uzyskaniu danych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583, a tutaj znajduje się polityka prywatności: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;
V) Linkedin corp., 580 N Pastoria Ave, Sunnyvale 94085, Numer telefonu +1 412-614-0018, Adres e-mail: customer_service@linkedin.com, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy – polityka prywatności, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/10454/uzyskiwanie-pomocy-i-kontakt-z-dzia-em-obs-ugi-klienta-linkedin?lang=pl – kontakt z platformą;
dodatkowo korzystamy z usług:
przedsiębiorców, którzy hostują naszą domenę internetową lub obsługują nas księgowo, dlatego mogą przetwarzać Państwa dane na podstawie umów powierzenia.

 

6. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w sposób bezprawny, ma Pani/Pan prawo poinformować o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli organ nadzorczy ds. ochrony danych w Polsce. Ponadto mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 15-21 RODO.

 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora w rozumieniu art. 4 pkt 4) oraz art. 22 RODO.

ENGLISH VERSION