JAVASCRIPT FULLSTACK DEVELOPER

Junior

Firma: startup Swarmcheck

Projekt: nowy projekt na aplikację webową dla startupu

Domena: komputerowo wspomagana argumentacja, publiczne i prywatne dyskusje, podejmowanie decyzji, zarządzanie wiedzą

Technologie: JS, React, Redux, Typescript, Node.js, Azure

Umowa: pełny etat: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, B2B

Stawka: od 3500 zł netto w zależności od doświadczenia

Wymagania: kilka miesięcy doświadczenia w JS, znajomość React, Redux, Typescript i Node.js

Kontakt: proszę wysłać CV na careers@optimumpareto.com

ENGLISH VERSION

Company: Swarmcheck startup

Project: new project (web application) for startup

Business domain: modern argumentation framework, private and public discussions, decision making, knowledge management, fact-checking,

Technologies: JS, React, Redux, Typescript, Node.js,, Azure

Contract: full time: B2B, work agreement

Rate: minimum 3500 PLN net depending on experience

Required: few months of experience in JS, knowledge of React, Redux, Typescript and Node.js

Contact: please send CV at careers@optimumpareto.com