Zaznacz stronę

Wspieramy jednostki administracji publicznej, think-tanki oraz organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu i analizowaniu kluczowych informacji, które służą do osiągania społecznych i ekonomicznych celów. 

Oferujemy doradztwo, warsztaty i pełną gamę badań jakościowych, które dopasowujemy do potrzeb klienta. 

Jako jedyni w Polsce świadczymy usługi tworzenia i konsultacji polityk i strategii na podstawie pogłębionej analizy argumentacji. Pozwala to na pełniejsze zrozumienie problemów, które nie jest osiągalne przez zastosowanie konkurencyjnych metod badawczych.

Naszym dotychczasowym klientom pomogliśmy m.in. tworzyć polityki oświatowe, opracowywać transformację klimatyczną miasta i zmieniać systemy zarządzania wiedzą w organizacji.

 

Wyzwanie

Podjęcie właściwej decyzji w projektach publicznych wymaga:

 • identyfikacji wielu scenariuszy,
 • przewidywania możliwych rezultatów,
 • rozważenia potrzeb osób, 
 • których decyzja dotyczy,
 • negocjacji zadowalającej ścieżki realizacji planu,
 • określenia wpływu decyzji na projekt, 
 • zespół i organizację jako całość.

Jednakże w przypadku dużej liczby podmiotów, które włączone są w projektowanie decyzji pojawia się problem zapewnienia odpowiedniej integracji ich wiedzy i oszczędności czasu na osiągnięcie konsensusu i ewaluację wyników.

Zbyt wąskie badanie nie uwzględni kluczowych lub koniecznych perspektyw do zbudowania pełnego obrazu rzeczywistości. Szerokie konsultacje niosą z kolei wyzwanie dobrej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

 

Rozwiązanie

Aby sprostać tym potrzebom opracowaliśmy autorskie metody badania i oprogramowanie komputerowe do przekładania zbiorowej wiedzy na uzasadnienia decyzji strategicznych.

Współpraca ze Swarmcheck pozwala wyeliminować problemy takie jak:

 • brak integracji różnych polityk i wytycznych strategicznych z wielu szczebli administracji oraz połączenia informacji z różnych działów, jednostek i organizacji;
 • niewystarczająca współpraca i dialog podczas projektowania rozwiązań społecznych lub strategicznych pomiędzy ekspertami, urzędnikami i przedstawicielami społeczeństwa;
 • brak zrozumienia poszczególnych stanowisk różnych grup interesariuszy, a w konsekwencji nieuwzględnienie wszystkich kluczowych elementów składających się na wyrażenie opinii;
 • trudność z dotarciem do szerokiego grona interesariuszy oraz włączenia ich do konsultacji, opiniowania lub aktywnego działania podczas procesów ich dotyczących.

 

Metoda

W Swarmcheck stosujemy metody pozwalające na włączanie wielu osób w proces decyzyjny oraz wydobycie inteligencji zbiorowej grupy.

Pozyskane informacje wizualizujemy na interaktywnej platformie.Pozwala to prześledzić argumenty i uzasadnienia stojące za konkretnymi rekomendacjami oraz łączyć wiedzę z różnych źródeł.

Podczas procesu badawczego zapewniamy anonimowość. Ujawniamy ukryte pobudki stojące za opiniami oraz umożliwiamy równe rozłożenie aktywności w grupie. Dzięki temu uczestnicy skupiają się jedynie na trafności danej tezy, a nie na osobie stojącej za jej sformułowaniem.

 

Rezultaty

Na naszej platformie łączymy rozproszone dyskusje. Pozwala to na odpowiednie pogłębianie tematów pomiędzy grupami, krytyczne adresowanie wątpliwości i szukanie precyzyjnych rozwiązań.

Ze względu na kompletność cykli procesu badawczo-doradczego i wizualizację dyskusji w czasie rzeczywistym uczestnik może obierać nowe kierunki rozwijania bazy wiedzy w zależności od własnych potrzeb oraz otrzymywanej bieżącej informacji zwrotnej od innych uczestników i naszych specjalistów.

Całość procesu jesteśmy w stanie prowadzić online, co obniża koszty usługi wobec tradycyjnie stosowanych metod.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych form badań, projekt nie musi kończyć się na raporcie końcowym.

Platforma zapewnia otwarty system przechowywania informacji, który umożliwia dalsze wykorzystanie i rozwój bazy wiedzy nawet po zakończeniu projektu.

 

Satysfakcja

Ankiety przeprowadzone po zakończonych cyklach badawczych i doradczych wskazują na wysokie zadowolenie ze współpracy ze Swarmcheck, zarówno po stronie urzędów jak i uczestników.Badani podkreślają, że nie tylko nigdy nie spotkali się z tak precyzyjną metodą pozwalającą formułować ich myśli, ale także wykazują dużą satysfakcję z procesu rzeczowego budowania rozwiązań w zróżnicowanych grupach społecznych.

 

Chętnie porozmawiamy o Twoim projekcie i możliwościach współpracy.