CAREER

.NET FULL-STACK DEVELOPER

JUNIOR and REGULAR

Firma: startup Swarmcheck

Projekt: nowa aplikacja SAAS, innowacja na skalę światową

Domena: komputerowo wspomagana argumentacja, publiczne i prywatne dyskusje, podejmowanie decyzji, zarządzanie wiedza

Technologie: .NET Core, React with hooks, d3.js, Azure, mikroserwisy, AI, Identity Management

Umowa: B2B, umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło

Stawka: 30-90 PLN/h w zależności od doświadczenia

Wymagania: +1 rok w C#,  JS

Kontakt: proszę wysłać CV na l.wilisowski@optimumpareto.com

ENGLISH VERSION

Company: Swarmcheck startup

Project: new SAAS application

Business domain: modern argumentation framework, private and public discussions, decision making, knowledge management, fact-checking, 

Technologies: .NET Core, React with hooks, d3.js, Azure, mikroservises, AI, Identity Management

Contract: B2B, work contract, contract of mandate, specific-task contract, temporary contract

Rate: 30-90 PLN/h depending on experience

Required: +1 year in C#,  JS

Contact: please send CV at l.wilisowski@optimumpareto.com