CAREER

.NET FULL-STACK DEVELOPER

REGULAR and SENIOR

Firma: startup Swarmcheck

Projekt: nowa aplikacja SAAS, innowacja na skalę światową

Domena: komputerowo wspomagana argumentacja, publiczne i prywatne dyskusje, podejmowanie decyzji, zarządzanie wiedza

Technologie: .NET Core, React with hooks, d3.js, Azure, mikroserwisy, AI, Identity Management

Umowa: B2B

Stawka: 50-100 PLN/h w zależności od doświadczenia

Wymagania: 2+ lata w C# i  Javascript

Kontakt: proszę wysłać CV na careers@optimumpareto.com

ENGLISH VERSION

Company: Swarmcheck startup

Project: new SAAS application

Business domain: modern argumentation framework, private and public discussions, decision making, knowledge management, fact-checking, 

Technologies: .NET Core, React with hooks, d3.js, Azure, mikroservises, AI, Identity Management

Contract: B2B

Rate: 50-100 PLN/h depending on experience

Required: 2+ years in C# and Javascript

Contact: please send CV at careers@optimumpareto.com