CAREER

Node.JS FULL-STACK DEVELOPER

REGULAR and SENIOR

Firma: startup Swarmcheck

Projekt: nowa aplikacja SAAS, innowacja na skalę światową

Domena: komputerowo wspomagana argumentacja, publiczne i prywatne dyskusje, podejmowanie decyzji, zarządzanie wiedza

Technologie: React, Node.js, d3.js, Azure, mikroserwisy, AI, Identity Management

Umowa: B2B, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o zlecenie

Stawka: 40-80 PLN/h w zależności od doświadczenia

Wymagania: minimum 2 lata doświadczenia w JS, znajomość React, Redux, Typescript i Node.js

Kontakt: proszę wysłać CV na careers@optimumpareto.com

ENGLISH VERSION

Company: Swarmcheck startup

Project: new SAAS application

Business domain: modern argumentation framework, private and public discussions, decision making, knowledge management, fact-checking, 

Technologies: React, Node.js, d3.js, Azure, mikroservises, AI, Identity Management

Contract: B2B, work agreement, temporary contract, specific task contract 

Rate: 40-80 PLN/h depending on experience

Required: minimum two years of experience in JS, knowledge of React, Redux, Typescript and Node.js

Contact: please send CV at careers@optimumpareto.com